p. 74/75 (Epilogue) Affe aus Meissener Porzellan, Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz, no. 00008624. Description: Figur / Porzellan (o.J) Kriegsbeute Friedrichs II aus dem siebenjährige Krieg.
GERT JAN KOCKEN
JUDENPORZELLAN

 ‹ 
 ›